способност

способност
същ. - талант, дарба, дарование, надареност, дар, заложба
същ. - разположение, наклонност, годност, кадърност
същ. - опитност, сръчност, умелост, умение, ловкост
същ. - склонност, тенденция
същ. - вещина

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • мисловна способност — словосъч. ум, разсъдък, интелект …   Български синонимен речник

  • имагинација — (лат. imaginatio) 1. фантазија, вообразба, способност за замислување, за создавање на ментални слики или поими за она што не е сетилно почувствувано 2. творечка фантазија 3. псих. способност повторно да се предизвикаат слики што се зачувани во… …   Macedonian dictionary

  • потенција — (лат. potentia) 1. моќ, сила, способност за некоја дејност 2. мед. способност за вршење на полов акт, способност за оплодување 3. мат. израз што покажува колку пати некој број е помножен сам со себе, степен …   Macedonian dictionary

  • вирипотенција — (лат. viripotentia) 1. машка сила, машка способност, машкост 2. женска способност за стапување во брак …   Macedonian dictionary

  • гениј — (лат. genius) 1. дух, душевна сила 2. мит. во староримската митологија: дух чувар, дух заштитник 3. човек со необична духовна и умствена способност голем ум, голем творец 4. силна душевна способност, надареност, голем талент …   Macedonian dictionary

  • интелигенција — (лат. intelligent) 1. мн. назив за работниците кај кои преовладува умствената работа над физичката 2. во дневниот говор: способност за снаоѓање во нови околности, способност за решавање на проблемите и за наогање на нови, приспособени реакции… …   Macedonian dictionary

  • иритабилитет — (лат. irritabilitas) раздразливост, надразливост, способност на живата материја да одговара на надворешните дразби со менување на животните процеси таква способност имаат дури и неорганските системи што одговараат со промени на промените на… …   Macedonian dictionary

  • компатибилност — (лат. compatibilis) 1. својство на нешто да биде во согласност со нешто друго, заемна усогласеност, меѓусебна толерантност 2. комп. а) својство на некои компјутери да користат програма напишана за друг (компатибилен) компјутер; 6) способност на… …   Macedonian dictionary

  • репродуктивност — (лат. reproductivitas) 1. способност, моќ за повторно произведување и воспоставување 2. биол. способност за надоместување на осакатени или наполно уништени делови од телото кај растенијата и животните, особено кај црвите и водоземците …   Macedonian dictionary

  • телепатија — (грч. tele, pathos) способност на човек да почувствува или предосети некој настан на далечина способност на некои лица, со некои се уште недоволно проучени душевни врски, да можат да се разбираат со некои личности што се наоѓаат далеку од нивните …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”